ČÍM SE ZABÝVÁME A CO NABÍZÍME?

                            
 
Mojí hlavní čiností je zakázkové rytí skla.
Snažím se  vyhovět přání svých klientů a přenést na sklo ten dekor, který je jim blízký.
 
Mojí další aktivitou je propagace českého sklářství a rytého skla
a znovu nastartování zájmu o řemeslnné práce a práce se sklem v našich školách.