CENA

Minimální cena je 100,- Kč na každého jednotlivého žáka. Je to opravdu minimum, které mohu nabídnout. Děti samoyřejmě mají zcela odlišné ceny naž mí stálí klienti.

V této částce je tedy zahrnuta :

 

1. cena sklenice

2. přednáška

3. suma na opotřebení brousícího nářadí

4. čas věnovaný dětem

5. doprava

Dále každé skupině nebo jednotlivcům za částku 40,- nabízím dorytí jmen, prání, srdíček..., které provádím já sám, aby mohli obdarovat své blízké či sebe sama. Toto samozřejmě chtějí všichni.

Jelikož znám finanční situaci mnohých rodičů a protože je mi líto těch dětí, kteří už těch 40,- korun nemohu dát na mé dorytí, nabízím po dohodě s kantory dorytí bez placení. Maximálně však 2 žáci na třídu. Tento výběr nechávám na učitelých, protože mohou vybrat z jejich zkušenosti ty, o kterých opravdu ví, že nejsou na tom bohužel zrovna nějak vesele.

Jelikož znám situaci mnohých rodičů, bohužel